<cite>Klokkene</cite>, forside og oppslag (24 sider, England Forlag, Oslo 2019)
Postkort, for- og bakside (England Forlag, Oslo 2018)
Bordbort (England Forlag, Oslo 2016)