Gresshoppene har ingen konge

Gresshoppene har ingen konge er et tidsskrift som utkommer med ujevne mellomrom i ulike tidsskrifter.

Redaktør: Jørn H. Sværen

Utgaver

Nummer 1, 8 sider, opptatt i Vagant 1/2020, med bidrag av Anne-Marie Albiach (overs. Helena Eriksson) og Gunnar Berge

Nummer 2, 4 sider, opptatt i Bokvennen Litterær Avis 11–12/202, med bidrag av Sentralkomit√©en

Nummer 3, 14 sider, opptatt i Vagant 2–3/2020 – under arbeid

Nummer 4, 10 sider, opptatt i Prosopopeia 3–4/2020 – under arbeid

Nummer 5 – under arbeid

Nummer 6 – under arbeid

Nummer 7 – under arbeid

Nummer 8 – under arbeid

Enkelte utgaver vil publiseres på denne nettsiden ett år etter utgivelse på papir.