Gresshoppene har ingen konge

Gresshoppene har ingen konge er et tidsskrift som utkommer med ujevne mellomrom i ulike tidsskrifter.

Redaktør: Jørn H. Sværen

"Gresshoppene har ingen konge, enda rykker de fram i formasjon." (Ordspråkene 30,27)

Utkommet

Nummer 1, 8 sider, opptatt i Vagant 1/2020, med poesi av Anne-Marie Albiach (overs. Helena Eriksson) og Gunnar Berge

Nummer 2, 4 sider, opptatt i Bokvennen Litterær Avis 11–12/2020, med bilder av Sentralkomitéen

Nummer 3, 14 sider, opptatt i Vagant 2–3/2020, med poesi av Beata Berggren og Jenny Tunedal

Nummer 4, 10 sider, opptatt i Prosopopeia 3–4/2020, med poesi av Siw-Anita Kirketeig og Casper André Lugg

Nummer 5, 8 sider, opptatt i Vagant 4/2020, med poesi av Ian Hamilton Finlay (overs. Jørn H. Sværen)

Nummer 6, 14 sider, opptatt i Tidsskriftet Beijing TRH 8, med poesi av Andreas Vermehren Holm

Nummer 7, 8 sider, opptatt i Bøygen 1/2021, med poesi av Victoria Xardel (overs. Jørn H. Sværen)

Nummer 8, 8 sider, opptatt i Samtiden 2/2021, med fragmenter av Heraklit (overs. Gina Othelie Green)

Nummer 9, 12 sider, opptatt i Vagant 1/2021, med poesi av Cia Rinne og Peter Thörneby

Nummer 10, 2 sider, opptatt i Prosopopeia 1–2/2021, med poesi av Casper André Lugg

Nummer 11, 10 sider, opptatt i Vagant 2/2021, med poesi av Svein Jarvoll og Arve Kleiva

Nummer 12, 10 sider, opptatt i Lyrikvännen 4/2021, med poesi av Mara Lee

Nummer 13, 4 sider, opptatt i CHATEAUX 10, med poesi av Jenny Tunedal

Kommende

Nummer 14 – under arbeid

Nummer 15 – under arbeid

Nummer 16 – under arbeid

Nummer 17 – under arbeid

Nummer 18 – under arbeid

Enkelte utgaver vil publiseres på denne nettsiden ett år etter utgivelse på papir.

Gresshoppene har ingen konge 1, opptatt i Vagant 1/2020 Gresshoppene har ingen konge 2, opptatt i Bokvennen Litterær Avis 11–12/2020 Gresshoppene har ingen konge 3, opptatt i Vagant 2–3/2020 Gresshoppene har ingen konge 3, opptatt i Vagant 2–3/2020 Gresshoppene har ingen konge 4, opptatt i Prosopopeia 3–4/2020