Collections

Collections by Jørn H. Sværen, in Norwegian and English translation.

Tolv bøker

Tolv bøker [Twelve Books]

Kolon Forlag 2023

96 pages

Texts in the collection:

 • H
 • Inngang [Entrance]
 • T
 • Fjerde bok [Fourth Book]
 • Hvem skal bære [Who Shall Carry]
 • Sjette bok [Sixth Book]
 • En kirke [A Church]
 • Vogn [Carriage]
 • E
 • Elisabeth
 • Eden
 • Utgang [Exit]
Britisk museum

Britisk museum [British Museum]

Kolon Forlag 2020

168 pages

Texts in the collection:

 • Dronningburet [The Queen Cage]
 • Vi er tiggere [We Are Beggars]
 • Innstikk [Insert]
 • Ord og handling [Words and Deeds]
 • Det ferdige verkets skjønnhet [The Beauty of the Finished Work]
 • Kjære Stein [Dear Stein]
 • Figurene [The Figures]
 • Kjære Olve [Dear Olve]
 • Fire vegger [Four Walls]
 • Håndtak [Handle]
 • Heraldisk nøkkel [Heraldic Key]
 • Hustavler [House Rules]
 • Kjære Kristin [Dear Kristin]
 • Hvitt og svart [White and Black]
 • Klokkene [The Clocks]
Queen of England

Queen of England

Black Square Editions 2017

152 pages

Texts in the collection:

Dronning av England

Dronning av England [Queen of England]

Kolon Forlag 2011

152 pages

Texts in the collection:

The collections have been translated into several languages. All titles are listed on the England Press main page.