Collections

Dronning av EnglandDronning av England [Queen of England]
Kolon Forlag 2011
152 pages

External link

Contents:
 
Arkadia
En kirke [A Church]
Jeg forestiller meg boken som en bygning [I Imagine the Book as a Building]
Kjære Jenny [Dear Jenny]
Et barn eller en bok [A Child or a Book]
En stående vending [A Standing Expression]
Kjære Stein [Dear Stein]
London
Kjære Kari [Dear Kari]
Emblemet [The Emblem]
Epigram
Tre bøker [Three Books]

Britisk museumBritisk museum [British Museum]
Kolon Forlag 2020
168 pages

External link

Contents:
 
Dronningburet [The Queen Cage]
Vi er tiggere [We Are Beggars]
Innstikk [Insert]
Ord og handling [Words and Deeds]
Det ferdige verkets skjønnhet [The Beauty of the Finished Work]
Kjære Stein [Dear Stein]
Figurene [The Figures]
Kjære Olve [Dear Olve]
Fire vegger [Four Walls]
Håndtak [Handle]
Heraldisk nøkkel [Heraldic Key]
Hustavler [House Rules]
Kjære Kristin [Dear Kristin]
Hvitt og svart [White and Black]
Klokkene [The Clocks]