Samlinger

Dronning av England (Kolon Forlag, Oslo 2011)Dronning av England
Kolon Forlag 2011
152 sider

Innhold:
 
Arkadia
En kirke
Jeg forestiller meg boken som en bygning
Kjære Jenny
Et barn eller en bok
En stående vending
Kjære Stein
London
Kjære Kari
Emblemet
Epigram
Tre bøker

Britisk museum (Kolon Forlag, Oslo 2020)Britisk museum
Kolon Forlag 2020
168 sider

Innhold:
 
Dronningburet
Vi er tiggere
Innstikk
Ord og handling
Det ferdige verkets skjønnhet
Kjære Stein
Figurene
Kjære Olve
Fire vegger
Håndtak
Heraldisk nøkkel
Hustavler
Kjære Kristin
Hvitt og svart
Klokkene