Løse tekster

Tekster av Jørn H. Sværen som ikke er trykket i samlingene Dronning av England (2011), Britisk museum (2020) og Tolv bøker (2023):

Løse oversettelser:

Samlingene Dronning av England, Britisk museum og Tolv bøker er oversatt til flere språk. Alle titler er samlet på England Forlags startside.