Løse tekster

Tekster av Jørn H. Sværen som ikke er trykket i samlingene Dronning av England (2011; innhold) og Britisk museum (2020; innhold):

"Kjære Andreas", Prosopopeia 3–4/2022, Bergen, 2023

"Chère Vilde", Éric Pesty Éditeur Bulletin 29, Marseille, 2023

"Kjære Andreas", Bokvennen Litterær Avis 5/2022, Oslo, 2022

"Kjære Vilde", Scrypth, London, 2022

"Kjære Kristin", Vagant 2/2021, Bergen/Berlin, 2021

"Ingen kors", Påske og pasjon, Oslo bispedømme m.fl., 2020

"Lakunenes lys", Så i asken, slik at ingenting går tapt, Harpefoss, 2017

"Överlevnad", Collwood Villa 1, Stockholm, 2017

"Ett barn bär", Slot 9, Stockholm, 2015

"En barokk oppfinnelse", Som fra mange ulike verdener, Oslo, 2012

Brevveksling juli 2011, Attåt Ad Hoc 1, Oslo, 2011

"Et bibelsted", Bokvennen Litterært Magasin 4/2011, Oslo, 2011

"Kan fremtiden dokumenteres?", Rett kopi, Oslo, 2007

"Prolog", Audiatur – katalog for ny poesi, Bergen, 2007

"Gaya Scienza", Lyrikvännen 3–4/2006, Stockholm, 2006

"Fundament", Rett kopi 1/2004, Oslo, 2004

Løse oversettelser fra samlingene:

"Dörr", Tydningen 40, Stockholm, 2020

"White and Black", Snow 8, East Sussex, 2020

"Les figures", La tête et les cornes 5, Paris, 2018

"Feuille volante", La tête et les cornes 4, Paris, 2017

"Imagino un libro como un edificio", —normal 3, Madrid, 2017

"Poignée", "Mots et actes", La tête et les cornes 2, Paris, 2015

"Insert", Snow 3, East Sussex, 2015