Løse tekster

Tekster av Jørn H. Sværen som ikke er trykket i samlingene Dronning av England (2011), Britisk museum (2020) og Tolv bøker (2023):

Løse oversettelser fra samlingene:

‹ Addenda